Bước 1: Đăng nhập vào website

Nhấn vào button "Đăng Nhập"

Nhập email và mật khẩu

Bước 2: Nhấn vào nút Đăng Tin Miễn Phí

Nhấn vào nút Đăng Tin Miễn Phí

Bước 3: Nhập thông tin bất động sản: gồm các thông tin sau

 • Địa chỉ:
  • Bạn cần chọn: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/xã/Thị trấn & đường.

   Nhấn vào nút Đăng Tin Miễn Phí

  • Bạn có thể chọn địa chỉ chính xác bằng cách click vào : "Chọn vị trí trên bản đồ"

   Di chuyển bản đồ đến địa chỉ của bất động sản

 • Thông tin bất động sản
  • Thông tin cơ bản: Hình thức (Bán , mua, cho thuê), loại (đất, nhà ...), diện tích, giá ...
  • Tiêu đề: yêu cầu tiêu đề ghi rõ ràng
  • Mô tả: mô ta chi tiết bất động sản

 • Hình ảnh
  • Bạn được phép sử dụng 5 hình ảnh
  • Kích thước mỗi hình ảnh không quá 5 MB
  • Bạn có thể click vào khung để chọn hình hoặc kéo thả hình vào khung

 • Thông tin khác
 • Thông tin liên hệ
  • Thông tin liên hệ bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email
  • Bạn có thể sử dụng thông tin hiện tại của tài khoản của bạn làm thông tin liên hệ bằng cách check vào "Dùng thông tin của bạn"

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin và hình ảnh, click "Lưu Tin Ngay" để đăng tin

Tin đăng của bạn sẽ được duyệt trước khi xuất hiện trên website