Chọn người hợp tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1979

Phong thủy259 lượt xem 04/02/2016 02:53
Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi 1979 nên nhờ những tuổi sau đây xông nhà đất đầu năm mới: 1951; 1976; 1981; 1988; 1991; 1947; 1959; 1968; 1969 và 1990.

Nếu điều kiện không cho phép, không thể nhờ được một trong các tuổi trên, chủ nhà vẫn có thể nhờ các tuổi Ngọ, Mão hoặc Hợi là những tuổi có tam hợp hoặc lục hợp địa chi với mình đến xông đất.

Sau đây là đánh giá chi tiết với 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1951 Tân Mão - Tòng bách mộc

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1951 là Mộc, của chủ nhà là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1951 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1951 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm Bính Thân là Bính tương hợp với Tân của tuổi người xông nhà sinh năm 1951, rất tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh 1951 năm là Mão tương hợp với Mùi của chủ nhà, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi người xông nhà sinh năm 1951, dùng được

Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1976 Bính Thìn - Sa trung thổ

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1976 là Thổ, của chủ nhà là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh 1976 năm là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1976 là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi người xông nhà sinh năm 1976, dùng được
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1976 là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Mùi của chủ nhà, dùng được
- Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà sinh năm 1976, rất tốt

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1981 Tân Dậu - Thạch lựu mộc

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Mộc, của chủ nhà là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của chủ nhà, dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi người xông nhà sinh năm 1981, rất tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1981 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Mùi của chủ nhà, dùng được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1981, dùng được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Nguồn: internet