Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

Phong thủy533 lượt xem 02/02/2016 03:40
Những người có năm sinh sau đây: 1958; 1973; 1980; 1950; 1951; 1988; 1959; 1972; 1955; 1970 có thể xông nhà cho gia chủ Ất Mão 1975.

Nếu không tìm được ai phù hợp có năm sinh như trên, chủ nhà cũng có thể nhờ những người tuổi Tuất, Hợi và Mùi là những tuổi tam hợp hoặc lục hợp địa chi với mình đến xông nhà.

Sau đây là đánh giá 3 tuổi xông nhà hợp nhất với gia chủ sinh năm 1975:

Người xông nhà tuổi Mậu Tuất 1958 - Bình địa mộc

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1958 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh 1958 năm là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1958 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, tạm dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1958, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1958 là Tuất tương hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Tuất của tuổi người xông nhà sinh năm 1958, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Quý Sửu 1973 - Tang khô mộc

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1973 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1973 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1973 là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi người xông nhà sinh năm 1973, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1973 là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi người xông nhà sinh năm 1973, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Canh Thân 1980 - Thạch lựu mộc

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1980 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1980 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1980 là Canh tương hợp với Ất của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Bính xung khắc với Canh của tuổi người xông nhà sinh năm 1980, không tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1980 là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi người xông nhà sinh năm 1980, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Nguồn: internet