Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

Phong thủy830 lượt xem 02/02/2016 04:17
Gia chủ tuổi Bình Thìn năm nay có những tuổi tốt có thể nhờ xông nhà đầu năm như sau: 1948; 1961; 1991; 1956; 1957; 1968; 1969; 1949; 1978; 1979.

Nếu không nhờ được người có năm sinh như trên xông nhà, chủ nhà cũng có thể nhờ các tuổi Dậu, Tý và Thân vì đây là những tuổi có tam hợp hoặc lục hợp địa chi với tuổi 1976.

Sau đây là phân tích chi tiết với 3 tuổi hợp nhất:

Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 - Tích lịch hỏa

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Hỏa, của gia chủ là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1948 là Tý tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Tý của tuổi người xông nhà sinh năm 1948, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 - Bịch thượng thổ

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1961 là Thổ, của gia chủ là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1961 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1961 là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi người xông nhà sinh năm 1961, rất tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1961 là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi người xông nhà sinh năm 1961, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 - Lộ bàng thổ

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1991 là Thổ, của gia chủ là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi người xông nhà sinh năm 1991 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi người xông nhà sinh năm 1991 là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt
- Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi người xông nhà sinh năm 1991, rất tốt
- Địa chi của tuổi người xông nhà sinh năm 1991 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mùi của tuổi người xông nhà sinh năm 1991, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Nguồn: internet