Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Phong thủy199 lượt xem 04/02/2016 11:31
Chủ nhà Mậu Ngọ năm nay nên nhờ người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1991; 1951; 1958; 1976; 1981; 1988; 1968; 1969; 1947; 1950.

Trong trường hợp không có nhiều lựa chọn, chủ nhà có thể nhờ người tuổi Mùi, Dần hoặc Tuất đến xông nhà đầu năm, đây là những tuổi có tam hợp hoặc lục hợp địa chi với gia chủ.

Sau đây là đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1991 Tân Mùi - Lộ bàng thổ

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1991 là Thổ, của gia chủ sinh năm 1991 là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa, của tuổi xông nhà 1991 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà 1991 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ sinh năm 1991, chấp nhận được
- Thiên can của năm Bính Thân là Bính tương hợp với Tân của tuổi xông nhà 1991, rất tốt
- Địa chi của tuổi xông nhà 1991 là Mùi tương hợp với Ngọ của gia chủ sinh năm 1991, rất tốt
- Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mùi của tuổi xông nhà 1991, chấp nhận được

Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1951 Tân Mão - Tòng bách mộc

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1951 là Mộc, của gia chủ sinh năm là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa, của tuổi xông nhà 1951 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà 1951 là Tân không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ sinh năm, chấp nhận được
- Thiên can của năm Bính Thân là Bính tương hợp với Tân của tuổi xông nhà 1951, rất tốt
- Địa chi của tuổi xông nhà 1951 là Mão không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của gia chủ sinh năm, chấp nhận được
- Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà 1951, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1958 Mậu Tuất - Bình địa mộc

- Ngũ hành của tuổi xông nhà 1958 là Mộc, của gia chủ sinh năm là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm Bính Thân là Hỏa, của tuổi xông nhà 1958 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi xông nhà 1958 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ sinh năm, chấp nhận được
- Thiên can của năm Bính Thân là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà 1958, chấp nhận được
- Địa chi của tuổi xông nhà 1958 là Tuất tương hợp với Ngọ của gia chủ sinh năm, rất tốt
- Địa chi của năm Bính Thân là Thân không tương hợp, không xung khắc với Tuất của tuổi xông nhà 1958, chấp nhận được

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Nguồn: internet