Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1950 Canh Dần

Phong thủy743 lượt xem 28/12/2016 03:47
Chủ nhà sinh năm 1950, năm 2017 Đinh Dậu nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1995; 1949; 1959; 1972; 1978; 1988; 1948; 1950; 1952 và 1958.

Sau đây là phân tích và đánh giá cụ thể với 3 tuổi tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1995 (Ất Hợi - Sơn đầu hỏa)

- Ngũ hành tuổi người xông nhà là Hỏa, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, được tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Ất, của gia chủ là Canh, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can là Ất của tuổi xông nhà, tạm được

- Tuổi người xông nhà có Địa chi là Hợi, chủ nhà có địa chi là Dần, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, cũng không xung khắc với địa chi Hợi của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu - Tích lịch hỏa)

- Ngũ hành tuổi người xông nhà là Hỏa, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, được tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, cũng không xung khắc với thiên can là Kỷ của tuổi xông nhà, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Dần của gia chủ, tạm được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với địa chi Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi - Bình địa mộc)

- Ngũ hành tuổi người xông nhà là Mộc, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, không sinh, không khắc, tạm được

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà có ngũ hành là Mộc, được tương sinh, rất tốt

- Tuổi xông nhà có thiên can là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với thiên can Canh của gia chủ, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Kỷ của tuổi xông nhà, tạm được

- Tuổi xông nhà có địa chi là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Nguồn: internet