Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

Phong thủy217 lượt xem 29/12/2016 03:27
Năm Đinh Dậu 2017, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 có thể nhờ những người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1949; 1956; 1959; 1979; 1986; 1989; 1950; 1958; 1973; 1978.

Dưới đây là 3 tuổi xông nhà phù hợp nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu - Tích lịch hỏa)

- Tuổi của người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, tuổi gia chủ có ngũ hành là Mộc,tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, gia chủ có thiên can là Tân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu, gia chủ có địa chi là Mão, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1956 (Bính Thân - Sơn hạ hỏa)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, tuổi gia chủ có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Bính, gia chủ có thiên can là Tân, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Bính, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, gia chủ có địa chi là Mão, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Ngườii xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi - Bình địa mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, gia chủ có ngũ hành là Mộc, không sinh, không khắc, tạm được

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi xông nhà có thiên can là Kỷ, gia chủ có thiên can là Tân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Hợi, gia chủ có địa chi là Mão, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Hợi,  không tương hợp, không xung khắc, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Nguồn: internet