Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1952 Tân Mão

Phong thủy571 lượt xem 30/12/2016 09:31
Gia chủ cầm tinh con mèo sinh năm 1952 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1972; 1980; 1989; 1950; 1959; 1973; 1981; 1992; 1962; 1984.

Dưới đây là đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi của gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm, tuổi gia chủ có thiên can là Nhâm, không tương hợp, không xung khắc với, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm, tương hợp, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Tý, gia chủ có địa chi là Thìn, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Tý, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1980 (Canh Thân - Thạch lựu mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Canh, tuổi gia chủ có thiên can là Nhâm, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Canh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, tuổi gia chủ có địa chi là Thìn, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ - Đại lâm mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, tuổi gia chủ có thiên can là Nham, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Tỵ, tuổi của gia chủ có địa chi là Thìn, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Tỵ, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Nguồn: internet