Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

Phong thủy202 lượt xem 31/12/2016 09:03
Chủ nhà sinh năm Quý Tỵ 1953 có thể chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1988; 1972; 1973; 1958; 1981; 1989; 1950; 1951; 1980; 1985.

Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1988 (Mậu Thìn - Đại lâm mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh tương hợp với Nhâm của tuổi người xông nhà, rất tốt

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1973 (Quý Sửu - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh xung khắc với Quý của tuổi người xông nhà, không tốt

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Sửu tương hợp với Tỵ tuổi gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Nguồn: internet