Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi

Phong thủy668 lượt xem 04/01/2017 03:19
Chủ nhà sinh năm 1955 Ất Mùi trong năm mới 2017 nên nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1990; 1976; 1977; 1968; 1960; 1952; 1966; 1969; 1991.

Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ - Lộ bàng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của tuổi gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Canh, thiên can của gia chủ là Ất, tương hợp, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh, thiên can của tuổi xông nhà là Canh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ, địa chi của gia chủ là Mùi, tương hợp rất tốt

- Địa chi của năm nay là Dậu, địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính, thiên can của gia chủ là Ất,  không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn, địa chi của gia chủ là Mùi, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh, thiên can của gia chủ là Ất, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh, thiên can của tuổi xông nhà là Đinh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ, địa chi của tuổi gia chủ là Mùi, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu, địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Nguồn: internet