Nha Trang đang triển khai 108 dự án nhà ở - đô thị - du lịch

Ngày đăng: 04/04/2019 02:13 AM Lượt xem: 865 Yêu thích: 981 Chia sẻ: 914
CafeLand - Theo thống kê, trên địa bàn TP. Nha Trang đã và đang triển khai 108 dự án về các lĩnh vực nhà ở, tái định cư, khu đô thị, khu du lịch.
CafeLand - Theo thống kê, trên địa bàn TP. Nha Trang đã và đang triển khai 108 dự án về các lĩnh vực nhà ở, tái định cư, khu đô thị, khu du lịch.

Trong đó có 53 dự án nhà ở thuộc Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Các dự án này có tổng quy mô sử dụng đất hơn 3.800 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 99.573 tỷ đồng.

Trong số những dự án trên có nhiều dự án đang triển khai rất chậm, do đó mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu các sở, ban,ngành và UBND TP. Nha Trang cần rà soát và đề xuất hướng thu hẹp đối với những dự án kéo dài do gặp vướng mắc về đền bù giải tỏa.

Đồng thời quan tâm rà soát các thủ tục liên quan đến đánh giá tác động môi trường của những dự án đã phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc đang triển khai; Rà soát và xem xét việc chấm dứt thực hiện đối với những dự án không khả thi.

cafeland - N.Đăng