Phạt 200 triệu đồng nếu không chuyển sang thuê đất

Ngày đăng: 09/04/2019 01:35 AM Lượt xem: 563 Yêu thích: 736 Chia sẻ: 646
CafeLand - Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật đất đai mà không làm thủ tục chuyển sang thuê đất có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với mức phạt đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất phải chuyển sang thuê từ 5 héc ta trở lên.
CafeLand - Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật đất đai mà không làm thủ tục chuyển sang thuê đất có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với mức phạt đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất phải chuyển sang thuê từ 5 héc ta trở lên.

Ảnh minh họa

Thông tin này có trong dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai lấy ý kiến thì tổ chức kinh tế.

Bên cạnh việc xử phạt bằng tiền, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc phải làm thủ tục chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính gây ra. Số lợi bất hợp pháp được xác định bằng giá trị tiền thuê đất phải nộp đối với diện tích vi phạm theo quy định của pháp luật trong thời gian kể từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Có thể nói nếu dự thảo được thông qua sẽ khắc phục được lỗ hổng mà Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ chưa quy định hết và cũng là một trong những biện pháp xử phạt vi phạm hành chính nghiêm khắc qua đó buộc các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, các tổ chức sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn minh bạch hóa, tạo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

cafeland - Nhật Minh