Phú Yên áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 05/4/2019

Ngày đăng: 04/04/2019 08:37 AM Lượt xem: 599 Yêu thích: 908 Chia sẻ: 938
CafeLand - Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019).
CafeLand - Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019).

Quyết định này quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị, nông thôn, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất các đảo.

Đơn cử, hệ số điều chỉnh giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa giao động từ 1,3 đến 1,6; thị xã Sông Cầu giao động từ 1,0 đến 1,5; thị trấn Chí Thanh huyện Tuy An giao động từ 1,0 đến 1,7; thị trấn Hòa Vinh huyện Đông Hòa giao động từ 1,0 đến 1,8…

Đặc biệt, đối với loại đất thương mại, dịch vụ; loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; các loại đất mà Chính phủ không quy định khung giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0.

Những nội dung nêu trên được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND  sẽ thay thế cho Quyết định 05/2018/QĐ-UBND, 42/2018/QĐ-UBND, 47/2018/QĐ-UBND, 58/2018/QĐ-UBND, 63/2018/QĐ-UBND,67/2018/QĐ-UBND về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

cafeland - Thổ Kim