Quảng Ninh kêu gọi đầu tư loạt dự án tổng giá trị hàng chục nghìn tỉ đồng

Ngày đăng: 12/04/2019 10:55 AM Lượt xem: 909 Yêu thích: 351 Chia sẻ: 452
CafeLand - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư năm 2019, định hướng đến năm 2020.
CafeLand - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư năm 2019, định hướng đến năm 2020.

Theo quyết định, danh mục dự án được kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc các lĩnh vực giao thông có 10 dự án với quy mô hơn 16.060 tỉ đồng; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật KCN và đô thị có 21 dự án với quy mô hơn 23.000 tỉ đồng; lĩnh vực văn hoá, dịch vụ du lịch, thương mại có 17 dự án với quy mô hơn 39.000 tỉ đồng;…

Đối với các dự án do các sở, ngành, địa phương đề xuất không nằm trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư cấp địa phương và phục vụ việc xây dựng Danh mục xúc tiến đầu tư các năm tiếp theo. 

Dưới đây là danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư năm 2019:

cafeland - Tâm An