Thanh Hoá: 1.700 tỉ xây dựng 60 khu tái định cư để giải toả hơn 4.700ha đất

Ngày đăng: 08/04/2019 06:16 AM Lượt xem: 390 Yêu thích: 468 Chia sẻ: 715
Cafeland – Từ năm 2019 – 20120 tỉnh Thanh Hoá sẽ quy hoạch 307ha đất gồm 4.471 nền đất tái định cư cho người dân bị giải phóng mặt bằng từ 4.741ha đất. Tổng số vốn đầu tư khoảng 1.700 tỉ đồng.
Cafeland – Từ năm 2019 – 20120 tỉnh Thanh Hoá sẽ quy hoạch 307ha đất gồm 4.471 nền đất tái định cư cho người dân bị giải phóng mặt bằng từ 4.741ha đất. Tổng số vốn đầu tư khoảng 1.700 tỉ đồng.

Theo đó, trong giai đoạn này tỉnh Thanh Hoá có 150 dự án cần triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất thu hồi để bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4.741 ha, trong đó có gần 352 ha đất ở.

Để tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, tỉnh sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 60 khu TĐC. Tổng diện tích các khu TĐC đã được rà soát, quy hoạch là hơn 307 ha với 8.471 lô đất dự kiến được bố trí. Tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án khoảng 1.700 tỉ đồng.

60 khu tái định cư này được bố trí tại 13/27 huyện, thị xã, thành phố là: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện: Tĩnh Gia, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Thọ Xuân, Thạch Thành.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án tái định cư bố trí từ quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

cafeland - Nguyễn Văn