Sở QH-KT vừa bổ sung chức năng hướng dẫn xem thông tin quy hoạch bằng clip để người dân tiện theo dõi các thông tin quy hoạch đã được phê duyệt và công bố.

Bước 1: Truy cập vào trang xét quy hoạch: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/


Bước 2: Click vào biểu tượng "Kiểu hiện thị" và chọn "Bản đồ số"


Bước 3: Click vào biểu tượng "Tìm kiếm"Bước 4: Nhập thông tin tọa độ bất thửa đất của bạn: Bao gồm tọa độ X và tọa độ Y
Tọa độ được lấy trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Bước 5: Nhấn "Tìm kiếm"
Thông tin & vị trí thửa đất sẽ được hiển thị


Lưu ý: Kết quả tra cứu chỉ có giá trị tham khảo thông tin về chức năng sử dụng đất. Để có kết quả chính xác nhất bạn hãy lên xét quy hoạch trên Quận.